Rootsi keele kursused

Kas soovid õppida rootsi keele selgeks kiiresti või vastupidi, soovid võtta rahulikult ja tasapisi? Soovid osata eelkõige kõneleda või pigem meilidele vastata? Tahaksid osata lugeda või rääkida?  Õppida õpikust või elust enesest? Või hoopis laulda ja saada keele mängeldes selgeks? Lauludega keele õppimiseks ei pea üldse hea lauluhääl olema, see on lihtsalt mugav meetod keele õppimiseks, sõnad jäävad ümisedes iseenesest meelde 🙂  Võta ühendust, peame aru, milline meetod ja milline rühm ja rütm Sulle sobiks.

Just praegu saab registreerida järgmistele kursustele: 

Pakume maikuus individuaalõpet algtaseme kolmenädalast kiirkursust, neli korda nädalas.
Kursuse maht: 24 ak.t. ehk 12 kohtumist (1,5 h)
Maksumus: 240 eur
Aeg: aja ja sobiva sageduse lepime alguses kokku, et oleks nii nagu Sulle sobib, kas päevased või õhtused ajad.
Asukoht: vabalt valitav Tallinnas, võib ka veebis.

Algkursuse läbinu on võimeline läbivõetud sõnavara ulatuses end tutvustama, rääkima oma sõpradest, pereliikmetest, kirjeldama oma kodu ja esemeid seal, vestlema ilmast, rääkima ajast, vabast ajast ja oma hobidest, oskab küsida kaupade hinda ja käia poes, oskab rääkida Rootsist, oskab tervitada ja hüvasti jätta, oskab rääkida telefoniga, küsida teed, teab reisifraase, oskab kirjutada kirja.

Grammatikas läbitakse järgmised valdkonnad:
Ase-, arv- ja nimisõnad, sõnade järjekord lauses, en ja ett sõnad, eitavad laused, numbrid, maade ja rahvaste nimed, mitmus, küsimused, omastav kääne, lühivastused, umbisikuline kõne, ma-tegevusnimi, abiverbid, omadussõnad, tulevik, käskiv kõneviis, minevik, mittereeglipärased tegusõnad.

Samuti maikuus on pakkuda edasijõudnute tasemel lugemiskursust, kus loeme koos läbi rootsikeelse raamatu “Grabben i graven bredvid” ja kursuse lõpus vaatame sellest raamatust tehtud filmi. Iga nädal saad peatükis olevad sõnad tõlkega, et oleks lihtsam lugeda, alati saab chatis õpetajalt sõnu või väljendeid küsida ja kord nädalas kohtume, et loetut arutada.
Sellel kursusel on kuutasu, mis sõltub sellest, kui palju on osalejaid, kui maikuus raamatut alustame, nii et otsi sõber ka kampa. 🙂
Kuu maksumus vähemalt viie osaleja korral: 60 eur, sisaldab koopiat raamatust ja abi lugemisel, vestlustunde kord nädalas. Ei sisalda snäkke filmivaatamisel.  🙂

NB! Tegelikult võib teha samasuguse raamatulugemise ka algajatega, lasteraamatu baasil, kui on huvilisi. Maksumus sama.

Sügisest pakume tavarütmis rootsi keele kursuseid nii algajatele kui edasijõudnutele. Kuna peaksime saama kokku vähemalt 10 inimest, siis suvel see keeruline ja sellepärast alustame tavakursuseid septembris. Anna siiski aegsasti märku, kui soovid osaleda.
Kursuse maht: 60 ak.t. ehk 30 kohtumist, kaks korda nädalas, u 15 nädalat.
Maksumus: 350 eur (sisaldab õppematerjalide maksumust).
Aeg: saadaval nii päevased kui õhtused ajad.
Asukoht Erinevates Tallinna koolihoonetes.